Jesteśmy
otwarci na twój biznes.

Zainwestuj we Wrockach!

Tereny Parku Przemysłowo-Technologicznego we Wrockach są przeznaczone pod działalność przedsiębiorstw sektora MŚP.

arrowIcon
videoThumb
Gmina Golub-Dobrzyń - mapa inwestycji

Zachęcamy inwestorów

Do inwestowania na terenie Parku szczególnie zapraszamy firmy działające w takich obszarach jak zdrowa i bezpieczna żywność, zaawansowane materiały i narzędzia, zdrowie i turystyka zdrowotna, transport i mobilność, a także dziedzictwo kulturowe i przemysły kreatywne.

Uwaga! Przedsiębiorstwa, które zdecydują się zainwestować na terenie Parku, będą zwolnione z obowiązku zapłacenia podatku od nieruchomości.

Doskonałe położenie komunikacyjne inwestycji

Nasze atuty

Lokalizacja inwestycji

Wielkim atutem inwestycji jest aspekt komunikacyjny lokalizacji. Przez Wrocki przebiega droga krajowa nr 15 relacji Trzebnica-Ostróda, łącząca Gniezno (przez Inowrocław, Toruń, Kowalewo Pomorskie i Brodnicę) z Ostródą i dalej, przez drogę krajową nr 16 z Olsztynem.

waypointIcon

Oprócz znaczenia regionalnego, droga ta prowadzi tranzyt od strony Niemiec w kierunku Mazur i Litwy. Ponadto gmina leży w odległości 35 km od autostrady A1, zaś 95 km to dystans do najbliższego międzynarodowego lotniska w Bydgoszczy.

Potencjał inwestycyjny

Na terenie Parku powstaje kompletna infrastruktura techniczna.

waypointIcon

Tereny Parku Przemysłowo Technologicznego we Wrockach są przeznaczone pod działalność przedsiębiorstw z sektora MŚP. Na obszarze Parku powstaną składy, magazyny, a także zabudowa produkcyjna i usługowa.

Fundusze Europejskie - Program Regionalny Rzeczpospolita Polska Województwo Kujawsko-pomorksie Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Zadanie pn. "Przygotowanie i uzbrojenie terenu Parku Przemysłowo-Technologicznego we Wrockach" współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałania 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Schemat: Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.